Post luchtplaats

De luchtplaats had een driehoeksvorm met alle zijden van ongeveer 25 meter. Er waren twee toegangsdeuren, één vanaf de A-vleugel en één vanaf de B-vleugel. De toezicht houdende bewaarders, twee personen, stonden elk bij een toegangsdeur waar zich de alarmknoppen bevonden. Aan het begin van de eerste lucht werd eerst de luchtplaats geïnspecteerd op verboden voorwerpen waarmee ontluchtingspogingen konden worden ondernomen of waarmee verwondingen toegebracht konden worden. Gezien de gebouwelijke ligging van het H.V.B. was het niet onmogelijk om bijvoorbeeld ’s nachts op het dak van de buren te komen en via dat dak met wat touw spullen op de luchtplaats te laten zakken of gooien. Zelf heb ik eens een ontsnapte gedetineerde op dit dak achterna gezeten. Het was eigenlijk kinderlijk eenvoudig om op het dak te komen. Aan de kant van het paleis van justitie zat toentertijd een brandtrap tegen de buitengevel. Vanaf de openbare straat kon je met wat klimwerk en niet al te stijf van leden, bij de onderste trede van de brandtrap komen die zich zo’n 3,5 meter boven de grond en openbare weg bevond. Dan naar boven klimmen en via de dakgoot en wat platte daken kreeg je een riant uitzicht op de luchtplaats!

Heel veel later werd deze route afgezet met hekwerk waar alarm op stond en overal lagen rollen met natodraad. Dit is een soort van prikkeldraad maar dan met mesjes en dermate hardstaal dat het haast niet kapot te knippen is. De gedetineerde die ontsnapt was, werd trouwens gepakt door de inmiddels gealarmeerde Bossche politie die de man in de St. Jorisstraat recht voor de toegangsdeur van het H.V.B. arresteerden en weer naar binnen bracht. Nadat de luchtplaats was geïnspecteerd werd het luchtplaatsalarm getest op zijn werking. Bij aanvang van de lucht stonden de bewaarders opgesteld bij de toegangsdeuren en kwamen de gedetineerden van de etages of van de werkzalen naar de luchtplaats en dit in een roulerend systeem gedurende de hele week. Je taak als luchtbewaarder was observeren, je zag toe dat er niet werd geschreeuwd en dat er orde heerste tijdens de lucht. Je telde het aantal gedetineerden dat zich op de luchtplaats bevond. Soms kwam er een hoofdbewaarder de luchtplaats op en ging dan pal voor je staan en vroeg dan hoeveel gedetineerden je nu op de luchtplaats had. Deze vraagstelling bevorderde het scherp houden van je observatie.

1 Reactie naar Post luchtplaats

  1. Klaas de Graaff schreef:

    Vertel eerst dat elke gedetineerde recht heeft op minstens een half uur luchten en wat voor problemen dat soms gaf bij slecht weer of als er te weinig personeel was om dat te begeleiden.

Reacties zijn gesloten.