Gedetineerdencommissie

Veranderingen en vernieuwingen van het regiem vonden met regelmaat plaats en dit dan van streng naar soepel. Een van de vernieuwingen was bijvoorbeeld het instellen van de gedetineerdencommissie. Zoals het er in een democratie aan toegaat werden er stemmingen gehouden over wie er in deze commissie mocht plaatsnemen. De gedetineerdencommissie kwam met voorstellen betreffende alle zaken die van belang waren voor de gedetineerden, en daar werden volledige vergaderingen met het management aan gewijd. En wat verbeterd of veranderd kon worden werd ook uitgevoerd mits het binnen het kader van de beveiliging viel.

Dat niet iedereen al deze veranderingen toejuichte stond wel vast. Als voorbeeld was er een bijzondere gebeurtenis die plaatsvond in het Paleis van Justitie. De directie van het H.V.B. kreeg een uitnodiging om met een afvaardiging op deze receptie in het paleis aanwezig te zijn. De directeur van het H.V.B. nam ook de voorzitter van de gedetineerdencommissie mee naar deze receptie in het kader van de vernieuwingen. Dat dit niet door allen werd gewaardeerd door de aanwezige magistratuur laat zich raden. Dit was nog nooit vertoond, een gedetineerde op een receptie tussen de rechters, officieren van justitie en advocaten. Dit was bij velen ongehoord, vooral de Procureur Generaal maakte zich hier erg kwaad over. De directeur van het H.V.B. bleef er Siberisch onder en heeft deze Procureur Generaal er op gewezen dat er binnen het gevangeniswezen andere waarde en normen aan het ontstaan waren, de tijd van voetboeien en kettingen was voorbij.

2 reacties op Gedetineerdencommissie

  1. Klaas de Graaff schreef:

    Mooi (dat was zeker Peter Scheffelaar Klots)

  2. Bart Molenkamp schreef:

    Dat was inderdaad even schrikken.
    Toen ik afscheid nam in 1986 was de gedeco daar ook bij en kreeg ik een koffertje van hen. Toen ik definitief wegging in 1988 had de algemeen directeur die er toen was, daar meer moeite mee. De gedeco had eigenlijk willen zingen, maar dat mocht niet. Ze hadden wel een kerststukje dat ze mochten overhandigen.

Reacties zijn gesloten.