Home

Het was in de 70’er jaren toen ik als jongeman bij het gevangeniswezen in dienst trad als gevangenbewaarder. Ik heb zo’n 25 jaar in het Huis van Bewaring in Den Bosch gewerkt, afgekort H.V.B.

Vaak denk ik terug aan die toch wel bijzonder periode uit mijn leven en vind het nu jammer dat ik indertijd geen dagboek heb bijgehouden van alle markante dingen uit die periode. Over een aantal jaren is er niemand meer die er toen gewerkt heeft en die er nog wat over kan vertellen. Vandaar deze korte autobiografie van een cipier uit de jaren ’70.