André Hazes

Het was in de jaren ’80 mogelijk om artiesten van buiten in te huren. Er was een gedetineerdencommissie die met voorstellen kon komen. Zo was er eens een optreden van André Hazes. De voorzitter van de gedetineerdencommissie had in het verleden nogal contact met André gehad, en na wat gepraat was André bereid om op te komen treden. Zijn honorarium zou moeten bestaan uit een paar kratjes koud bier voor hem en zijn helpers. De directie ging akkoord, en het was voor de gehele gestichtbevolking een prachtige avond. De gedetineerden hadden min of meer een eigen ordedienst ingesteld die de orde en veiligheid goed in de gaten hield, er was alle belang voor hen dat de zaak goed verliep, immers er kwamen nog meer avonden met andere artiesten!  Op verzoek van de gedetineerdencommissie en na overleg met de directie woerd het toegestaan dat er een vaste dag in de week kwam waarop alle snacks die in een cafetaria verkocht werden, besteld konden worden. Uiteraard op eigen kosten. Ik kreeg de opdracht om aan dit gebeuren de nodige handjes en voetjes te geven, zodat de zaak uitvoerbaar werd en 100% veilig zou zijn.